top of page

Inspelningar

Der Nussbaum - R. Schumann 

Inspelat av Kungliga Musikaliska Akademien, 2020

Aux langueurs d´Apollon ur Platée - J.P. Rameau

Inspelat av Svanholm Artists, 2019

00:00 / 05:12

Amor e qual vento ur Orlando - G.F. Händel

Inspelad 2019

bottom of page